Destekle

DESTEKÇİLERİMİZ

 

 

1992 yılında Muğla’nın ilk ve tek devlet üniversitesi olarak kurulan Muğla Üniversitesi, bugün 18 fakülte, 4 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulunda  40.000’e yakın öğrenciyi geleceğe hazırlıyor. 69 lisans programı ile öğrencilere zengin akademik seçenekler sunan üniversitesi sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri ile de dikkat çekiyor.


Hızla gelişmeye devam eden üniversite donanımlı ve alanında uzman öğrenciler yetiştirerek Türkiye’nin ve Dünya’nın önemli bilim ve araştırma merkezleri arasında yer almayı hedefliyor. 

 


 

 

Bilgisayar Mühendisleri Odası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 135. Maddesinde tanımlı Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşudur.  6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca 2012 yılında kurulmuştur. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis, yüksek mühendis, yüksek mimar, mimarları bünyesinde toplayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği içinde yer alan ve tüzel kişiliğe sahip olan 24 odadan biridir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, ilgili yasalar ve BMO Ana Yönetmeliği hükümlerine göre faaliyet gösterir. Buna göre; Türkiye’de mesleklerini icra eden bilgisayar, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve enformatik, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ve kontrol, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim mühendisleri Bilgisayar Mühendisleri Odası’na üye olurlar.